Inwestycje
Opublikowano: 5.stycznia 2023

Nabór wniosków o preferencyjny zakup węgla w 2023 r.


Nabór wniosków o preferencyjny zakup węgla w 2023 r.

 

Nabór wniosków o preferencyjny zakup węgla na 2023 r.

Mieszkańcy Gminy Krzywiń mogą składać wnioski o preferencyjny zakup paliwa stałego (węgla kamiennego) dla gospodarstw domowych.

W związku z wejściem w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz przystąpieniem Gminy Krzywiń do zakupu preferencyjnego paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych z terenu naszej gminy, wnioski są przyjmowane w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń, w punkcie obsługi interesanta na parterze - KANCELARIA, przy wejściu głównym do budynku urzędu. Wnioski można również złożyć za pomocą platformy EPUAP (podpisane podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym) lub przesłać pocztą. 

Uprawnione do preferencyjnego zakupu paliwa stałego są osoby, którym przyznany został dodatek węglowy lub posiadają pozytywnie rozpatrzony wniosek o jego przyznanie lub osoby które takiego wniosku nie złożyły, ale w centralnej ewidencji emisyjności budynku posiadają zgłoszone źródło ciepła opalane paliwem stałym. 

Złożone wnioski o zakup węgla podlegać będą weryfikacji. O wyniku weryfikacji Wnioskodawca będzie niezwłocznie informowany drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej we wniosku. Wraz z informacją o pozytywnej weryfikacji wniosku, udzielone zostaną Wnioskodawcy dalsze instrukcje dotyczące wniesienia opłaty za zadeklarowane paliwo stałe oraz jego odbioru lub dostawy.

Cena jednej tony paliwa stałego objętego zakupem preferencyjnym nie przekroczy kwoty 2000,00 złotych i ostatecznie wynikać będzie z umowy ramowej zawartej z podmiotem wprowadzającym do obrotu paliwa stałe. Cena zakupu paliwa stałego nie obejmuje kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego. Koszt transportu ponosi wnioskodawca. Wnioski będą obejmowały zakup w cenie preferencyjnej jednego rodzaju paliwa i w ilości nie mniejszej niż 500kg i nie większej niż 1500 kg paliwa stałego lub do 3000 kg w przypadku nie wykorzystania limitu w 2022 roku.

Możliwość zakupu poszczególnych sortymentów węgla uzależniona jest od oferty podmiotu wprowadzającego i jego dostępności, na którą Gmina Krzywiń nie ma wpływu. Gmina Krzywiń nie ponosi odpowiedzialności za jakość węgla.

LINK do strony Ministerstwa Aktywów Państwowych – PYTANIA I ODPOWIEDZI w sprawie dystrybucji paliwa stałego (węgla):

https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/pytania-i-odpowiedzi-do-ustawy-o-zakupie-preferencyjnym-paliwa-stalego-dla-gospodarstw-domowych