Inwestycje
Opublikowano: 30 maja 2022

Konkurs ofert 2019


Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2019 roku zadań publicznych będących realizacją zadań Miasta i Gminy Krzywiń:
a) w formie wspierania: w zakresie kultury fizycznej, kultury, przeciwdziałania alkoholizmowi,
b) w formie powierzenia: w zakresie kultury fizycznej.

Termin składania ofert upływa dnia 22 stycznia 2019 r.