Inwestycje
Opublikowano: 30 maja 2022

Program Współpracy 2020


Rada Miejska Krzywinia w dniu 28 pażdziernika 2019 roku uchwaliła "Program współpracy Gminy Krzywiń z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.