Inwestycje

Montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy wiejskiej w Jurkowie (2020-2021)


„Montaż instalacji fotowoltaicznej w celu zaopatrzenia świetlicy wiejskiej w Jurkowie w energię odnawialną”

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń  dnia 10 września 2020 roku podpisał umowę o przyznaniu pomocy na zadanie „Montaż instalacji fotowoltaicznej w celu zaopatrzenia świetlicy wiejskiej w Jurkowie w energię odnawialną” współfinansowane w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Krzywiń poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej  na potrzeby funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Jurkowie związanej z aktywnością społeczną mieszkańców.