Inwestycje
Opublikowano: 30 maja 2022

Numer konta bankowego


NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

NRB – numer konta wyłącznie w obrocie krajowym

16 8666 0004 0300 0169 2000 0005

IBAN – numer konta wyłącznie w obrocie transgranicznym
PL16 8666 0004 0300 0169 2000 0005
SWIFT Code/BIC:
PL16 8666 0004 0300 0169 2000 0005GBWCPLPP

Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać w kasie Banku Spółdzielczego w Kościanie lub na w/w konto bankowe.