Inwestycje

Rada Miejska Młodych


            Rada Miejska Krzywinia w dniu 8 maja 1997 roku podjęła uchwałę w sprawie powołania Rady Miejskiej Młodych Gminy Krzywiń. Celem powołania Rady było włączenie młodzieży w życie gminy oraz uznanie jej za partnera w podejmowaniu rozstrzygnięć w sprawach publicznych dotyczących młodego pokolenia. Pierwsze wybory odbyły się 22 września 1997 roku, w wyniku których w skład Rady weszło 20 młodych ludzi w wieku 11-17 lat zamieszkałych na terenie gminy Krzywiń na okres 1 roku. W 1999 roku powiększono skład Rady do 22 członków, a kadencja została przedłużona do 2 lat. Następnie uchwała o powołaniu Rady Miejskiej Młodych Gminy Krzywiń była aktualizowana w oparciu o bieżące wnioski i  nowe regulacje prawne.

            W związku z rozwojem sektora organizacji pozarządowych oraz zwiększeniem udziału młodzieży w życiu publicznym poprzez zwiększony dostęp do środków komunikacji bezpośredniego przekazu zainteresowanie i zaangażowanie młodzieży funkcjonowaniem w Radzie Miejskiej Młodych Gminy Krzywiń sukcesywnie malało. Udział wielu młodych mieszkańców Gminy Krzywiń w działalności organizacji pozarządowych, tj. Stowarzyszeń, grup nieformalnych, Ochotniczych Strażach Pożarnych, Związkach Młodzieży Wiejskiej spowodował postępującą gradację roli młodzieżowej rady gminy w funkcjonowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

            W związku z powyższym Radni podczas Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 28 października 2019 roku podjęli uchwałę nr XII/93/2019 Rady Miejskiej Krzywinia  w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/242/2017 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 25 września 2017 roku w sprawie powołania Rady Miejskiej Młodych Gminy Krzywiń i nadania jej statutu. Przepisy prawne nie przewidują czasowego zawieszenia wykonania uchwały, dlatego w celu skutecznego wyeliminowania  przepisów dotyczących funkcjonowania Rady Miejskiej Młodych Gminy Krzywiń konieczne było uchylenie uchwały  Nr XXXIV/242/2017 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 25 września 2017 roku w sprawie powołania Rady Miejskiej Młodych Gminy Krzywiń i nadania jej statutu.

 

Kadencja XII 2017-2019
 1. Katarzyna Kostrzewska  -  Przewodnicząca Rady Miejskiej Młodych
 2. Tymoteusz Motławski  -  Zastępca Przewodniczącej
 3. Maria Fengler
 4. Hanna Gano
 5. Kinga Grzemska
 6. Martyna Hyla
 7. Marta Juskowiak
 8. Zuzanna Kaźmierczak
 9. Kacper Konieczny
 10. Zofia Maćkowiak
 11. Weronika Matuszewska
 12. Mikołaj Pawłowski
 13. Julia Pietrzak
 14. Norbert Sobkowiak
 15. Jakub Stężycki
Kadencja XI 2015 - 2017
 1.     Poprawa Karolina
 2.     Pawłowski Mikołaj
 3.     Kaźmierczak Natalia
 4.     Turek Patryk
 5.     Kostrzewska Katarzyna
 6.     Gimzinski Maciej - II Wiceprzewodniczący
 7.     Skorupka Mikołaj
 8.     Durowicz Dawid
 9.     Michałowicz Dorota
 10.     Gano Hanna
 11.     Leciejewska Paulina - I Wiceprzewodnicząca
 12.     Płocieniak Zuzanna - Przewodnicząca Rady Miejskiej Młodych
 13.     Kraśniewska Aleksandra
 14.     Kaczmarek Dawid
 15.     Wlekliński Michał
Kadencja X 2013 - 2015
 1.     Będlewski Adam – Przewodniczący Rady Miejskiej Młodych
 2.     Grzegorz Róża – Zastępca Przewodniczącego
 3.     Leciejewska Ewa – Burmistrz Rady Miejskiej Młodych
 4.     Płocieniak Zuzanna – Zastępca Burmistrza Rady Miejskiej Młodych
 5.     John Łukasz – Sekretarz
 6.     Kaźmierczak Natalia
 7.     Piotrowicz Zuzanna
 8.     Kasperska Amanda
 9.     Skorupka Marta
 10.     Pawlicka Zuzanna
 11.     Stephan Klaudiusz
 12.     Rodziak Izabela
 13.     Sołtysiak Bogumił
 14.     Różycka Wiktoria
 15.     Brukiewicz Alan
Kadencja IX 2011 - 2013
 1.     Bilska Kamila – Przewodnicząca Rady Miejskiej Młodych
 2.     Kalemba Szymon – Zastępca Przewodniczącej
 3.     Leciejewska Ewa – Burmistrz Rady Miejskiej Młodych
 4.     Kaźmierczak Kinga – Zastępca Burmistrza
 5.     Jędrzejczak Joanna
 6.     Chudziak Alicja
 7.     Konopka Maria
 8.     Krawczyk Samanta
 9.     Chudziak Joanna
 10.     Strużyna Dominik
 11.     Czaplińska Weronika
 12.     Sołtysiak Bogumił
 13.     Grzegorz Róża
 14.     Sobiech Zuzanna
 15.     Walkowiak Daria

Opiekun: Bartosz Kobus
Kadencja VIII 2009 - 2011
 1.     Suchora Maria
 2.     Sokół Joanna
 3.     Majchrzak Paweł
 4.     Michalska Sandra
 5.     Michałowicz Mikołaj
 6.     Brukiewicz Kinga
 7.     Chudziak Jagoda
 8.     Durowicz Angelika
 9.     Grycz Dagmara
 10.     Wypych Bogdan
 11.     Kuczyńska Angelika
 12.     Rybicki Mateusz
 13.     Turska Paulina
 14.     Zieliński Mateusz
 15.     Grzemska Natalia
Kadencja VII 2007 - 2009
 1.     Kinga Brukiewicz
 2.     Sylwia Grzemska
 3.     Szymon Kaźmierczak
 4.     Angelika Kuczyńska
 5.     Lubinska Marta
 6.     Sandra Michalska
 7.     Tomasz Michałowicz
 8.     Miłosz Mielczarek
 9.     Michał Misiórny
 10.     Ewelina Skotarek
 11.     Bernadeta Skorupka
 12.     Paulina Turska
 13.     Wiktor Tywoniuk
 14.     Bogdan Wypych
 15.     Mateusz Zieliński
Kadencja VI 2005 - 2007
 1.     Milena Danek
 2.     Szymon Duszczak
 3.     Kamil Gabler
 4.     Majka Gubańska
 5.     Klaudia Karolczak
 6.     Daria Krawczyk
 7.     Dawid Laszczyński
 8.     Miłosz Mielczarek
 9.     Michał Misiórny
 10.     Marek Nyczak
 11.     Daria Olejnik
 12.     Ewelina Szewczyk
 13.     Anna Szymańska
 14.     Joanna Wachowiak
 15.     Bogdan Wypych
Kadencja V 2003 - 2005
 1.     Tomasz Balcerkowski
 2.     Żaneta Bzymek
 3.     Anna Gościniak
 4.     Michał Długi
 5.     Alicja Lampasiak
 6.     Eliza Michalak
 7.     Ewelina Pawłowska
 8.     Justyna Piotrowiak
 9.     Daria Olejnik
 10.     Hubert Olejnik
 11.     Dominika Sobczak
 12.     Katarzyna Ślotała
 13.     Anna Tycner
 14.     Natalia Zalesińska
 15.     Bartosz Kobus

Kadencja IV 2001 - 2003
 1.     Łukasz Antkowiak
 2.     Małgorzata Bąkowska
 3.     Adam Bąkowski
 4.     Magdalena Brzozowska
 5.     Honorata Byra
 6.     Michał Długi
 7.     Przemysław Długi
 8.     Hanna Gendera
 9.     Marlena Grzegorz
 10.     Anna Jędroszkowiak
 11.     Monika Kamińska
 12.     Beata Kędziora
 13.     Magdalena Krysiak
 14.     Anna Kubańda
 15.     Joanna Makałowska
 16.     Agnieszka Michałowicz
 17.     Julia Nowak
 18.     Wojciech Skrzypek
 19.     Fabian Taterski
 20.     Martyna Wachowiak
 21.     Jakub Walczak
 22.     Anna Zachewicz
Kadencja II 1998 - 1999
 1.     Jacek Antkowiak
 2.     Włodzimierz Banach
 3.     Małgorzata Bąkowska
 4.     Paweł Banaszak
 5.     Joanna Buksalewicz
 6.     Anita Gizler
 7.     Izabela Jędrzychowska
 8.     Barbara Jurga
 9.     Dominik Juskowiak
 10.     Ewa Kociucka
 11.     Marcin Kołodziej
 12.     Agata Łowicka
 13.     Natalia Mikołajczyk
 14.     Natalia Pinkowska
 15.     Marcin Skrzypczak
 16.     Joanna Słowińska
 17.     Sylwia Walczak
 18.     Paweł Wawrzyniak
 19.     Karolina Wiśniewska
 20.     Marek Zawada

Kadencja I 1997 - 1998


 1.     Hubert Pudliszewski
 2.     Maciej Pinkowski
 3.     Barbara Skrzypek
 4.     Barbara Wachowiak
 5.     Joanna Buksalewicz
 6.     Karolina Wiśniewska
 7.     Piotr Leonarczyk
 8.     Elżbieta Śmieszchalska
 9.     Jakub Janiak
 10.     Anna Szczepaniak
 11.     Monika Siudek
 12.     Magdalena Walczak
 13.     Krzysztof Jędroszkowiak
 14.     Małgorzata Bąkowska
 15.     Iwona Hamulska
 16.     Paweł Banaszak
 17.     Artur Borowiak
 18.     Łukasz Mańczak
 19.     Mirosław Halik
 20.     Marcin Kołodziej