Inwestycje

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze


 

 

 

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu Czyste Powietrze

Ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń,

tel. 65 517 05 25, e-mail: czyste.powietrze@krzywin.pl

www.wfosgw.poznan.pl

 

Aktualny nabór dla dotacji z Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Cel programu

Celem Programu Priorytetowego Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania (część I Programu), beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania (część II Programu) oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania (część III Programu).

Formy dofinansowania

  • dotacja (dotyczy części I, II i III Programu),
  • dotacja z prefinansowaniem (dotyczy części II i III Programu – wymagane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie podpisanej umowy z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia z opcją prefinansowania),
  • dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (dotyczy części I i II Programu)

Rozpoczęcie przedsięwzięcia

  • nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

Okres realizacji

  • dla dotacji w ramach części I i części II Programu: do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
  • dla dotacji w ramach części III Programu: do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
  • dla dotacji z prefinansowaniem: do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
  • dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu: do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie w banku, który przystąpił do Programu

 

Aktualne informacje na temat kwot dofinansowania

Warunkiem otrzymania dofinansowania do przedsięwzięcia z KOMPLEKSOWĄ TERMOMODERNIZACJĄ będzie przeprowadzenie audytu energetycznego. Dofinansowanie audytu energetycznego budynku do kwoty 1 200 zł, nie będzie wliczane do limitu maksymalnej wartości dofinansowania. Kompleksowa termomodernizacja w rozumieniu Programu to przedsięwzięcie, w wyniku realizacji którego nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową (EU) budynku:

a) do wartości nie większej niż 80 kWh/(m²*rok)

lub

b) o minimum 40%

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://www.wfosgw.poznan.pl/czyste-powietrze/informacje-o-programie/

oraz na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl

 

PUNKT KONSULTACYJNY CZYNNY

PON: 9:00 – 14:00

WT: 9:00 – 14:00

ŚR: 9:00 – 14:00

 

W DNIACH 14.08. - 15.08.2023 ROKU

PUNKT BĘDZIE NIECZYNNY!

 

PUNKT CZYNNY BĘDZIE
16.08 - 18.08.2023 ROKU

W GODZINACH:

9:00 – 14:00

 

OD POCZĄTKU TRWANIA PROGRAMU

DO 30.06.2023 ROKU

NA TERENIE GMINY KRZYWIŃ:

Złożono 201 wniosków o dofinansowanie

Zrealizowano 111 przedsięwzięć

na łączną kwotę 1 844 466,75 zł