Inwestycje
Opublikowano: 30 maja 2022

Udostępnienie terenu gminnego


Procedurę udostępnienia terenu gminnego określa Zarządzenie nr 109/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 30 września 2020 roku. Zgodnie z tym zarządzeniem wniosek o bezpłatne udostępnienie terenu gminnego należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy ze stosownym wyprzedzeniem -30 dni. W przypadku braku sprzeciwu organu, należy traktować złożony wniosek jako zaakceptowany. W przypadku sprzeciwu Burmistrz zawiadamia o tym fakcie na piśmie.