Inwestycje

Gminny Koordynator Odnowy Wsi


mgr Bartosz Kobus
tel. 65 5 170 525 wew. 33
email: bartosz.kobus@krzywin.wokiss.pl

Do zadań koordynatora gminnego odnowy wsi, wyznaczonego przez burmistrza należy:

  • wykorzystanie przez sołectwa wsparcia udzielanego przez samorząd województwa,
  • sprawny przepływ informacji,
  • sprawozdawczość,
  • nadzór nad wypełnianiem przez sołectwo formalnych wymogów uczestnictwa,
  • koordynację działań sołectw związanych z ich uczestnictwem w programie w relacjach z gminą oraz Urzędem Marszałkowskim,