Inwestycje

Strategia Rozwoju do 2020 roku


Zapraszamy do zapoznania się ze Strategią Rozwoju Gminy Krzywiń na lata 2014-2020. Strategię przyjęto uchwałą nr LI/280/2014 w dniu 23 czerwca 2014 roku na sesji Rady Miejskiej Krzywinia.

Wizja

Gmina Krzywiń w 2020 roku jest silnym ośrodkiem gospodarczym centralnej Wielkopolski. Nowoczesne podmioty branży rolno-spożywczej oraz czysty przemysł tworzą miejsca pracy i zapewniają mieszkańcom dostatnie życie w bezpiecznym i turystycznie atrakcyjnym otoczeniu.

Cele strategiczne

  • Stabilny rozwój strategicznych branż gospodarczych Gminy Krzywiń
  • Tworzenie wysokiej jakości przestrzeni i infrastruktury
  • Stały wzrost jakości kapitału ludzkiego i społecznego

http://pkrzywin.wokiss.pl/dir/zalacznik/wiadomosc/2810/280_zal.pdf