Inwestycje

Konkurs ofert 2023


Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń ogłasza konkursu ofert na wykonywanie w 2023 roku w formie wspierania zadań publicznych będących realizacją zadań Miasta i Gminy Krzywiń w zakresie kultury fizycznej oraz kultury przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Szczegóły konkursu w załącznikach.


Pliki do pobrania: