Inwestycje
Opublikowano: 30 maja 2022

Odnowa stawu, rowu oraz nasadzenia przydrożne i śródpolne w Gmine Krzywiń (2021)


„Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego poprzez odnowę stawu i remont strefy rekreacyjnej w miejscowości Łuszkowo, odnowę rowu w miejscowości Czerwona Wieś oraz nowe nasadzenia w miejscowościach Czerwona Wieś i Stary Dębiec”

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń dnia 9 marca 2021 roku podpisał umowę o przyznaniu pomocy na zadanie „Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego poprzez odnowę stawu i remont strefy rekreacyjnej w miejscowości Łuszkowo, odnowę rowu w miejscowości Czerwona Wieś oraz nowe nasadzenia w miejscowościach Czerwona Wieś i Stary Dębiec” współfinansowane w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie krajobrazu wiejskiego poprzez odnowienie stawu wraz z remontem strefy rekreacyjnej w Łuszkowie, odnowienie rowu w Czerwonej Wsi i nasadzenia śródpolne i przydrożne w Czerwonej Wsi i Starym Dębcu.

Operacja polega na wykoszeniu, usunięciu mułu i innych zanieczyszczeń z rowu melioracyjnego w miejscowości Czerwona Wieś (przy granicy z miastem Krzywiń, odnowie wraz z bieżącą konserwacją stawu w miejscowości Łuszkowo wraz z wymianą umocnienia skarpy, remontem chodnika oraz nasadzeniem drzew. Operacja zakłada także nasadzenia śródpolne w miejscowości Czerwona Wieś (okolice kanału melioracyjnego oraz teren byłego składowiska odpadów) oraz nasadzenia przydrożne w miejscowości Stary Dębiec.