Inwestycje
Opublikowano: 30 maja 2022

Rewitalizacja centrum Świńca (2019 - 2020)


Za kilkanaście tygodni centrum miejscowości Świniec będzie nie do poznania. Inwestycja pod nazwą: ,,Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Świniec i przebudowa kotłowni w budynku świetlicy" prowadzona jest w ramach dużego projektu unijnego realizowanego przez samorząd Gminy Krzywiń. Wykonawcą jest firma Murarstwo Mariusz Krauze ze Świerczyny. Koszt zadania opiewa na kwotę 2.704.957,08 zł, z czego 85 procent stanowi dotacja Unii Europejskiej w ramach ,,WRPO+’’. Zakładany termin realizacji to 31 sierpnia 2020 roku.