Inwestycje

Budowa oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej dla miasta Krzywiń (2017-2018)


Decyzję o przystąpieniu do przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO+ 2014-2020 (fundusze UE) na realizację projektu pn. ,,Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Krzywiniu” podjęto w ostatnim kwartale 2016 roku. Posiadając przygotowane w latach 2011-2012 projekty z aktualnym pozwoleniem na budowę, wiedzę i odpowiednie kwalifikacje pracowników, postanowiono o przystąpieniu do realizacji tego największego w dziejach najnowszej historii Krzywinia projektu infrastrukturalnego. Wniosek o dofinansowanie został złożony 31 października 2016 roku. Wartość kosztorysowa (przed przetargiem) inwestycji opiewała na ponad 36 mln zł (w tym budowa oczyszczalni ścieków oraz wszystkich 4 etapów kanalizacji sanitarnej). W sierpniu 2018 r. mieszkańcy ,,lawinowo” zaczęli podłączać się do zbiorczej kanalizacji ścieków. Bywały dni gdy, gdy do systemu podłączano 8 - 9 gospodarstw domowych dziennie. Oficjalne oddanie do użytku nastąpiło 12 września 2018 r. W wydarzeniu uczestniczył Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Aktualnie Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu pracuje nad rozwojem i rozbudową sieci. W planach znajduje się przyłączenie firmy z lokalnej strefy gospodarczej. - To pozwoli pozyskać nowych klientów i zapewni sprawny odbiór ścieków bytowych od lokalnych największych firm – wyjaśnia Jacek Nowak, burmistrz Krzywinia.