Inwestycje

Droga Jurkowo – Wymysłowo (2017 – 2018)


Zadanie inwestycyjne gminy Krzywiń pn. ,,Przebudowa drogi gminnej Jurkowo-Wymysłowo”, miało na celu przebudowę drogi gminnej ze zmianą nawierzchni z gruntowo-brukowej na drogę asfaltową o pasie dwujezdniowym szerokości 5,5 m i nadanie jej charakteru drogi publicznej. Projekt jest obecnie rozliczany. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania, które otrzymała gmina Krzywiń na realizację ww. inwestycji to prawie 1,8 mln zł. - W zachodniej części gminy przez ostatnie lata udało się zbudować nowoczesną infrastrukturę drogową, która posłuży mieszkańcom przez wiele dziesiątek lat. Mamy nowoczesną drogę Czerwona Wieś – Kuszkowo - Jurkowo, powstała nowa droga w Zglińcu a teraz odcinek Jurkowo-Wymysłowo. To droga która połączyła przysiółki – Stary Dębiec i Wymysłowo z Jurkowem. To zasługa dobrego klimatu współpracy w samorządzie gminnym i skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych w ostatnich latach. Można powiedzieć, że w zachodniej części gminy, główne trakty są już na trwałe utwardzone. Największym wyzwaniem w przyszłości to drogi osiedlowe na Starym Dębcu – wyjaśnia Jacek Nowak, Burmistrz Krzywinia. Czterokilometrowy odcinek drogi Jurkowo-Wymysłowo umożliwi sprawne i bezpieczne poruszanie się autobusu (dowóz dzieci szkolnych) oraz poprawi warunki poruszania się sprzętu rolniczego (szybkie i sprawne dotarcie na pola uprawne). Relacja z uroczystości oddania inwestycji do użytku, do obejrzenia w magazynie ,,Nowiny z Gminy’’ (od 0:37 sek.)