Inwestycje
Opublikowano: 30 maja 2022

Krzywiń w Starej Fotografii


Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu oraz Stowarzyszenie Klub „DOM” zapraszają na wystawę „Krzywiń w starej fotografii”, która będzie eksponowana na krzywińskim rynku od 14 kwietnia 2017 r. w związku z 780-leciem Miasta.

Wystawa jest kontynuacją zapoczątkowanego w sierpniu 2016 r. projektu „Społeczne Archiwum Krzywinia” i przedstawia zmiany otaczającej nas rzeczywistości, ukazując jednocześnie więzi łączące pokolenia dawnych i obecnych mieszkańców. Wystawa składa się z informacji i fotografii pochodzących z prywatnych zbiorów Pana Jerzego Kobusa.

Stowarzyszenie Klub „DOM” planuje kolejny etap funkcjonowania „Społecznego Archiwum Krzywinia”, który miałyby obejmować czasową wystawę eksponatów udostępnionych przez mieszkańców oraz wydanie pozycji książkowej. Bez pomocy mieszkańców Miasta i Gminy Krzywiń zadanie to będzie trudne. Dlatego też zwracamy się do wszystkich, którzy są
w posiadaniu jakichkolwiek pamiątek rodzinnych, fotografii, dyplomów, medali, odznaczeń, pamiętników, zeszytów i podręczników szkolnych, itp. z przełomu wieków XIX i XX, okresu międzywojennego i powojennego do skontaktowania się ze Stowarzyszeniem Klub „DOM”. Zapraszamy również osoby, które chciałyby podzielić się swoją historią z ww. okresu.

Pamiętajmy, łączą nas pokolenia!

Zapraszamy do kontaktu: 
Jolanta Bilska
Kierownik  Referatu Oświatowo - Administracyjnego
Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu
ul. Rynek 1
64 – 010 Krzywiń
Tel. 65 5170 525 wew. 210
Adres mail: jolanta.bilska@krzywin.pl