Inwestycje

Komunikaty

16 stycznia 2023

Zbycie nieruchomości - Łuszkowo lokal użytkowy (przetarg)

Zbycie nieruchomości - Łuszkowo lokal użytkowy (przetarg)
04 stycznia 2023

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RiG.6733.8.2022.TF z dn

Zbycie nieruchomości - Łuszkowo lokal użytkowy (przetarg)