Inwestycje

Remont świetlicy w Bielewie (2019 – 2020)


Trwają zaawansowane i intensywne prace remontowe na świetlicy wiejskiej w Bielewie. Modernizacja realizowana jest w ramach dużego projektu unijnego pod nazwą: ,,Reaktywacja mieszkańców Gminy Krzywiń poprzez rewitalizację wybranych obszarów wiejskich miejscowości Bielewo, Łuszkowo i Świniec”.  Koszt zadania opiewa na kwotę 1.433.788,02 zł, z czego 85 procent stanowi dotacja Unii Europejskiej w ramach ,,WRPO+’’. Zakładany termin realizacji to 15 czerwca 2020 roku.