Opublikowano: 28 lutego 2019

Traktorowy Zajazd na Soplicowo


Zgodnie z tradycją 1 maja Klub "Traktor i Maszyna" organizuje w Cichowie ,,majówkę’’ pod nazwą "Traktorowy Zajazd na Soplicowo".