Opublikowano: 07 października 2020

W niedzielę otwarcie Świńca!


W niedzielę otwarcie Świńca!

Wielki dzień dla społeczności sołectwa Świniec! W najbliższą niedzielę, 11 października o godzinie 14.00, rozpocznie się uroczyste oddanie do użytku - ,,Nowego centrum Świńca’’. Rewitalizacja, której pełna nazwa brzmi - ,,Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Świniec i przebudowa kotłowni w budynku świetlicy", wykonała firma Murarstwo Mariusz Krauze ze Świerczyny. Koszt zadania opiewa na kwotę 2.704.957,08 zł, z czego 85 procent stanowi dotacja Unii Europejskiej w ramach ,,WRPO+’’. (r)