Inwestycje
Opublikowano: 12 października 2016

Spotkanie w ramach konsultacji


Podczas spotkania Burmistrz omówił główne założenia programu, ponadto uczestnicy spotkania zgłaszali uwagi i wnioski do programu. Podczas dyskusji przedstawiciele organizacji zwracali uwagę na problemy działalności stowarzyszeń w świetle obowiązujących przepisów prawa. Od godz. 1500 do 1800 przy współorganizacji Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP odbyło się szkolenie pt.: „Jak poprawnie rozliczyć projekt”. (MN)