Opublikowano: 06 października 2020

Przyłącz się - zbudujmy razem strategię!!


Przyłącz się - zbudujmy razem strategię!!

Szanowni Mieszkańcy!


Gmina Krzywiń przystąpiła do prac nad sporządzeniem najważniejszego dokumentu planistycznego - Strategii Rozwoju Gminy Krzywiń na lata 2021-2027. Jedną z form udziału społeczności lokalnej w tworzeniu w/w opracowania jest niniejsze badanie ankietowe. Dzięki niemu pragniemy poznać Państwa opinie na temat warunków życia na terenie Gminy oraz proponowanych kierunków dalszego rozwoju naszej małej ojczyzny. Przygotowaliśmy 4 ankiety, żeby najdogłębniej poznać potrzeby różnych grup społecznych:

- ogólną dla mieszkańców- link do ankiety,

- dla uczniów- link do ankiety,

- dla przedsiębiorców- link do ankiety,

- dla seniorów- link do ankiety,

Proszę Państwa o poświęcenie kilku minut na wypełnienie niniejszego formularza. Ankieta jest anonimowa!

Dziękujemy bardzo za udzielone odpowiedzi.