Opublikowano: 29 czerwca 2020

Powstaje chodnik


Powstaje chodnik

Pełną parą idą prace przy budowie nowego chodnika w Jerce. Ułożono krawężniki i studzienki ściekowe. Obecnie trwa wykonywanie nawierzchni z kostki brukowej. (r)