Inwestycje
Opublikowano: 20 grudnia 2021

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projekt założeń do planu zaopatrzenie w ciepło, ene


OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projekt założeń do planu zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” dla Gminy Krzywiń.


Pliki do pobrania: