Inwestycje
Opublikowano: 10 lutego 2023

Nowa cena za 1m3 ścieków w Krzywiniu


Rada Miejska Krzywinia w dniu 24 października 2022r. podjęła uchwałę w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego odprowadzania ścieków. Cena za 1m3 od 1 stycznia 2023r. będzie wynosiła 10,63 zł. (kwota netto). Stawka opłaty abonamentowej nie ulega zmianie.