Inwestycje
Opublikowano: 24 marca 2020

Nieruchomość na sprzedaż - Jerka.


Nieruchomość na sprzedaż - Jerka.

Zgodę na sprzedaż działki wraz z budynkiem starego przedszkola w Jerce wyrazili:

  • zebranie wiejskie,
  • Radni Rady Miejskiej Krzywinia.
  • W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest to teren usług użyteczności publicznej (teren koncentracji usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej). Nieruchomość zabudowana parterowym budynkiem (z poddaszem, podpiwniczonym) nieczynnego przedszkola, budynkiem gospodarczym i piwnicą ziemną, wyposażona w przyłącze sieci energetycznej, wodnej i kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do sieci ogólnej. Nieruchomość położona jest w strefie „W” ochrony archeologicznej. Budynek nieczynnego przedszkola wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków. Nieruchomość jest wolna od obciążeń nie ma przeszkód prawnych wjej rozporządzaniu.

Idealne miejsce na rozwój handlu, hotelarstwa czy gastronomii.