Opublikowano: 19 sierpnia 2019

Nauczycielski awans


Nauczycielski awans

W poniedziałek, 19 sierpnia br., Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Jacek Nowak wręczył pani Justynie Konopczyńskiej,  nauczycielowi wychowania przedszkolnego Zespołu Szkół w Krzywiniu akt nadania stopnia awansu zawodowego. Pani pedagog po zdaniu stosownego egzaminu uzyskała stopień nauczyciela mianowanego. (AK)