Opublikowano: 20 listopada 2020

Sukces Natalii


Sukces Natalii

12 listopada 2020r. odbyła się druga część finału powiatowego  konkursu historycznego: „Generał Dezydery Chłapowski – życie i dzieło. Park krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego.” Lubiń reprezentowały 2 uczennice klasy VIII: Natalia Demska i Zuzanna Duda. Pierwsza pisemna część konkursu została przeprowadzona przez nauczyciela w szkole.   Do ścisłego finału zakwalifikowała się  Natalia Demska. 

Ze względu na pandemię covid-19 druga ustna część finału odbyła się w wersji online z wykorzystaniem platformy internetowej Microsoft Teams. W konkursie wzięli udział uczniowie z 8 szkół.  W jury zasiedli: Stanisław Chłapowski, dr Zdzisław Bernacki i Cezary Trosiak. Uczniowie losowali po 3 pytania: 2 dotyczyły życia i działalności Dezyderego Chłapowskiego, a w trzecim pytaniu trzeba było wykazać się znajomością parku krajobrazowego im. Gen. D.Chłapowskiego.

Natalia Demska bezbłędnie odpowiedziała na wszystkie pytania i zajęła I miejsce! , (drugie miejsce zajęła uczennica ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kościanie, a trzecie- ze Szkoły Podstawowej w Przysiece Starej Drugiej).

Gratulujemy!                         

                                                                                                                                                                     Marta Bzymek