Opublikowano: 14 października 2020

Krzywiń powiatowym wiceliderem!


Krzywiń powiatowym wiceliderem!

Prestiżowy dwutygodnik ,,Wspólnota’’ opublikował najnowszą edycję rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów. Tym razem zestawienie obejmuje lata 2017 – 2019. Krzywiń w kategorii ,,miasta inne’’ uplasowała się na wysokim 35 pozycji, co oznacza pozycję wicelidera w Powiecie Kościańskim! Warto dodać, że ranking ,,Wspólnoty’’ uznawany jest z najbardziej przejrzyste zestawienie o stabilnej metodologii. Pod uwagę bierze bowiem całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (w tym przypadku 2017-2019). W ten sposób autorom udaje się uniknąć dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza z mniejszych jednostkach, cechują się znaczną cyklicznością. W załączniku ranking w całości. (r)