Inwestycje
Opublikowano: 20 kwietnia 2021

Konkurs na logo MGOPS Krzywiń!


Konkurs na logo MGOPS Krzywiń!

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu zaprasza do udziału w konkursie na logo ,,Ośrodka’’. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób pełnoletnich. Projektując logo należy wziąć pod uwagę specyfikę MGOPS Krzywiń. Placówka jest jednostką organizacyjną Gminy Krzywiń powołaną w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej określonych w ustawach. Misją Ośrodka jest poprawa warunków życia w gminie Krzywiń, dążenie do integracji społecznej poprzez stwarzanie mieszkańcom możliwości rozwoju oraz skuteczne przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego. MGOPS Krzywiń realizuje zadania w sposób profesjonalny i z empatią. Pracownicy placówki kierują się kodeksem etyki zawodowej i budują wizerunek nowoczesnej i przyjaznej instytucji.

Wszelkie informacje i zasady uczestnictwa w konkursie dostępne są w załączonym regulaminie - „Konkurs na opracowanie znaku  identyfikacji  wizualnej  Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu”. Informujemy, że autor najlepszego projektu graficznego otrzyma nagrodą w postaci vouchera o wartości 1 000,00 zł. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie.