Inwestycje
Opublikowano: 08 listopada 2022

Komunikat w sprawie dodatków węglowych


Komunikat w sprawie dodatków węglowych

Szanowni Państwo,

W związku z nowelizacją ustawy o dodatku węglowym i zmianie zasad przyznawania dodatku węglowego informujemy, że przestała obowiązywać zasada jeden adres – jeden dodatek.

Nowelizacja ustawy z 27 października zakłada możliwość wypłaty dodatku w przypadku gdy:

- pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, a w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach,
- źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła.

Zmiany zakładają także, że możliwe jest przyznanie dodatku nawet w sytuacji, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do ewidencji CEEB.


Przesłanką do wypłaty dodatku węglowego w przypadku takich gospodarstw domowych będzie decyzja administracyjna, wydana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu.

W związku z niniejszym informujemy zainteresowane osoby, które spełniają w/w wymogi, a których wnioski pozostawiono wcześniej bez rozpatrzenia lub wydano im decyzje odmowne, o możliwości złożenia pisma o ponowne rozpatrzenie wniosku o dodatek węglowy.

 

Wnioski przyjmowane są do końca listopada 2022 roku w budynku Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń ul. Rynek 1, pokój nr 22. w godzinach pracy Urzędu.

 


Pliki do pobrania: