Opublikowano: 19 grudnia 2019

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko Prezesa ECOSS


Spółdzielnia Socjalna ECOSS informuje, że postępowanie rekrutacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni zostało zakończone wynikiem negatywnym. Komisja rekrutacyjna spośród złożonych ofert nie wyłoniła kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu.