Inwestycje
Opublikowano: 01 grudnia 2021

Granty PPGR - Komunikat dot. uzupełnienia dokumentów


Granty PPGR -  Komunikat dot. uzupełnienia dokumentów

 

Zmianie uległy wymagania dotyczące weryfikacji złożonych oświadczeń w ramach przeprowadzonego naboru dla konkursu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

W związku z powyższym należy uzupełnić złożone oświadczenia o następujące dokumenty:

potwierdzenie faktu zatrudnienia w PGR np. kserokopia świadectwa pracy, kserokopia umowy o pracę, kserokopie zaświadczenia z KOWR, kserokopia zaświadczenia z ZUS lub inny dokument wydany przez instytucję organu publicznego
kserokopia dokumentów potwierdzających pokrewieństwo w linii prostej np. kserokopia aktu urodzenia, małżeństwa
w przypadku, gdy adres zamieszkania dziecka wskazanego w oświadczeniu jest inny niż adres zameldowania, proszę o dostarczenie dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania wskazany w oświadczeniu
Dokumenty należy złożyć z pismem przewodnim (wzór w plikach do pobrania poniżej), umożliwiającym pracownikom urzędu powiązanie ich z właściwymi oświadczeniami. Tylko uzupełnione oświadczenia gwarantują udział w procesie aplikowania o grant.

Termin uzupełnienienia dokumentów: do 10 grudnia 2021 r. do godz. 15:00


Uzupełnienia można przesyłać drogą pocztową/kurierską (liczy się data wpływu do urzędu) lub składać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Krzywiniu w godz. od 7:00 do 15:00.

Osoby, które dostarczyły już ww. dokumenty, nie muszą tego robić ponownie.