Opublikowano: 30 marca 2015

Dom Tradycji w Wieszkowie


Inwestycja została sfinansowana ze środków Urzędy Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Programu ,,Wielkopolska Odnowa Wsi” oraz Gminy Krzywiń.

W odnowienie budynku zaangażowanych było wiele mieszkańców Wieszkowo, którzy poświęcili wiele pracy aby budynek dawnej szkoły odzyskał dawny blask i służył mieszkańcom jako miejsce spotkań, zabaw dla dzieci, kultywowania miejscowych tradycji.

W oficjalnym otwarciu uczestniczyli mieszkańcy, Ks. Proboszcz Marek Szukalski, Burmistrz Jacek Nowak, Radny Andrzej Kaczmarek, Sołtys wsi Wieszkowo Marek Marcinkowski.

Jeszcze w tym roku zostanie założone nowe poszycie dachowe.