Inwestycje
Opublikowano: 21 września 2022

Dodatek do innych paliw - WNIOSEK


Dodatek do innych paliw - WNIOSEK

Można już składać wnioski o dodatek do pelletu. Wzór wniosku, obowiązujący od 21 września br., został bowiem opublikowany w Dzienniku Ustaw 20 września. Zgodnie z treścią rozporządzenia wprowadzającego go, wzór wchodzi w życie dnia następnego.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się osoby ogrzewające domy pelletem, ale też drewnem, gazem LPG, oraz olejem opałowym. Wzór wniosku o dodatek na pellet do pobrania w plikach do pobrania.

 

Warunkiem jest zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 roku.  W przypadku zawiadomienia po tej dacie o świadczenie to mogą ubiegać się tylko te osoby, które dokonały wpisu po raz pierwszy.

Przy czym ustawodawca zdefiniował gospodarstwo domowe jako:

  • Osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe),

    bądź

  • Osobę fizyczną oraz osoby na nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Definiując gospodarstwo domowe należy również wziąć pod uwagę adres. Obowiązuje bowiem zasada „jeden dodatek na jeden adres”. Zatem świadczenie to przysługuje tylko gospodarstwom domowy zamieszkującym odrębne adresy. Lokale mieszkalne muszą być wyodrębnione.