Opublikowano: 06 lipca 2018

90-tka Pani Marianny!


90-tka Pani Marianny!

2 lipca br., odbyło się uroczyste spotkanie rodziny i przyjaciół, uświetniające jubileusz dziewięćdziesiątych urodzin Pani Marianny Piotrowskiej z Krzywinia. Na tym spotkaniu obecny był także Bartosz Kobus - Zastępca  Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń oraz Zofia Marciniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Pan Wiceburmistrz złożył jubilatce najserdeczniejsze życzenia w imieniu wszystkich mieszkańców Gminy Krzywiń. Pani Marianna, nazwisko rodowe Ratajczak, córka Jakuba Ratajczaka i Stanisławy z domu Student urodziła się w Kopaszewie, dnia 4 czerwca 1928, jak mówi  -  „w samo południe”.  W rodzinie razem z nią było ośmioro rodzeństwa: 6 braci i dwie siostry.  Od 1929 roku rodzice Pani Marianny zamieszkali w Krzywiniu. Utrzymywali się z pracy najemnej u gospodarzy. Rodzina Ratajczaków mieszkała początkowo przy ul. Kościańskiej, później przy Szkolnej. W roku 1952 Pani Marianna wyszła za mąż za Wincentego Piotrowskiego . W roku 1991 została wdową. Jej dorobek rodzinny to: jeden syn, troje wnuków i troje prawnuków. Obecnie mieszka w Krzywiniu razem z wnukiem. Na pytanie:  „jak spędza swoje dni?” – odpowiada: „po pracy w ogrodzie jest modlitwa, potem telewizja, następnie apel jasnogórski, a po upewnieniu się czy widoczne z okna bociany już poszły spać także udaję się na spoczynek”. (ZM)