Opublikowano: 13 maja 2019

100 lat Panie Stanisławie!


100 lat Panie Stanisławie!

Chrastek, syn Ludwika i Antoniny z domu Chrastek urodził się w Żelaźnie dnia 7 maja 1929 roku. Był jednym z dziewięciorga dzieci, do dzisiaj żyją jeszcze jego dwaj bracia  i jedna siostra.  Całe jego życie zawodowe związane było z pracą w budownictwie – przez 34 lata pracował jako murarz. Początkowo w Poznańskim Zjednoczeniu Budownictwa Miejskiego, a od roku 1961 do emerytury w Lubiniu. Pracując w ZBM często wyjeżdżał w delegacje – w sumie przez 9 lat poza domem. Jubilat wspomina miejscowości, gdzie budował domy; Tychy, uzdrowisko Trzcińsko-Zdrój, hotel w Rogowie k/Kołobrzegu i wiele innych. Pan Stanisław Chrastek ożenił się w roku 1954. Początkowo małżonkowie mieszkali w Żelaźnie, a w roku 1960 przenieśli się do Lubinia, gdzie wybudowali dom, w którym do dzisiaj mieszkają. Przy domu jest też ogród i składająca się z siedmiu uli pasieka. gdzie jubilat w miarę sił i możliwości pracuje. Dorobek rodzinny Jubilata to czworo dzieci, ośmioro wnuków i dziesięcioro prawnucząt. Z okazji tak zacnego święta na ręce jubilata w imieniu całej gminnej społeczności życzenia złożył Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń, Jacek Nowak. (ZM)