Inwestycje
Opublikowano: 20 lipca 2023

Zwrot podatku akcyzowego II tura naboru wniosków w 2023


Zwrot podatku akcyzowego II tura naboru wniosków w 2023

Wszystkim rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie gminy Krzywiń, którzy nie wykorzystali limitu z I tury naboru wniosków ( tj. luty 2023 r.), a także którzy nie złożyli wniosku w I turze, przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć wniosek (wnioski) do Burmistrza Miasta i Gminy w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

W celu przeprowadzenia sprawnego procesu składania wniosków prosimy producentów rolnych o składanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego do Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu w następujących dniach:

 

Link do strony BIP, z której można sciągnąć dokumenty : Załączniki BIP


UWAGA: 14 sierpnia 2023 r. Urząd będzie nieczynny.

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego składane przez producentów rolnych w odniesieniu do użytków rolnych i bydła (dotychczas obowiązujący wniosek)

W 2023 r. wniosek o zwrot podatku za olej napędowy zakupiony od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 lipca 2023 r. (czyli za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku) składa się w odniesieniu do użytków rolnych i bydła w terminie od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 wraz z fakturami VAT , stanowiącymi dowód zakupu tego oleju napędowego w tym okresie.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego składane przez producentów rolnych w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni ( nowy  wniosek)

W 2023 r. wniosek o zwrot podatku za olej napędowy zakupiony od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia  31 lipca 2023 r. (czyli za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku) składa się w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni w terminie od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 wraz z fakturami VAT , stanowiącymi dowód zakupu tego oleju napędowego w tym okresie.

Do wniosku/ wniosków o zwrot podatku dołącza się:

1) faktury VAT za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, tj. od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 lipca 2023 r. dotyczy to użytków rolnych i bydła,

2) dokument zawierający informacje o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta w roku 2022- w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli bydła. O dokument należy starać się w powiatowym biurze ARiMR (dotyczy to tych rolników, którzy nie składali wniosku w I turze),

3) faktury VAT za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, tj. od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. dotyczy to świń, owiec, kóz i koni,

4) dokument zawierający informacje o średniej rocznej liczbie świń będących w posiadaniu producenta w roku 2022- w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli świń. O dokument należy starać się w powiatowym biurze ARiMR,

5) dokument zawierający informacje o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) owiec będących w posiadaniu producenta w roku 2022- w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli owiec. O dokument należy starać się w powiatowym biurze ARiMR,

6) dokument zawierający informacje o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) kóz będących w posiadaniu producenta w roku 2022- w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu i hodowli kóz. O dokument należy starać się w powiatowym biurze ARiMR,

7) w odniesieniu do koni, zamiast dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dołącza się oświadczenie producenta rolnego o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu tego producenta w 2022 r. w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Burmistrz wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie od 2 do 31 października 2023 roku

 

Podatek będzie zwracany na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

 

Więcej informacji udziela pracownik UMiG Krzywiń pod nr tel. 65 5 170 525 wew. 237

 

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń

(-)Honorata Krupka