Inwestycje
Opublikowano: 02 stycznia 2023

Zwrot Podatku Akcyzowego - zmiany w dopłatach


Zwrot Podatku Akcyzowego - zmiany w dopłatach

Od 2023 r. producenci rolni ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju Napędowego  wykorzystywanego do produkcji rolnej, otrzymają większy zwrot podatku. Stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosić będzie 1,20 zł na 1 litr oleju napędowego. Poprzednia wysokość dopłaty do paliwa rolniczego wynosiła 1,00 zł na 1 litr.

 
Oznacza to, że producent rolny może uzyskać:

·        132 zł (110 x 1,20 zł) z 1 ha użytków rolnych

·        48 zł (40 x 1,20) z 1 średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła (DJP).

 

 Wyższą stawkę zwrotu wprowadza rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2832).