Inwestycje
Opublikowano: 24 listopada 2021

Zawiadomienie o Wspólnym Posiedzeniu Stałych Komisji Rady i Sesji Rady Miejskiej Krzywinia


Zawiadomienie o Wspólnym Posiedzeniu Stałych Komisji Rady i Sesji Rady Miejskiej Krzywinia

Uprzejmie zawiadamiam o Wspólnym Posiedzeniu Stałych Komisji Rady, które odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 roku (tj. czwartek) o godz. 17.00 oraz o Sesji Rady Miejskiej Krzywinia, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2021 roku (tj. poniedziałek) o godz. 17.00.
Zarówno Wspólne Posiedzenie Stałych Komisji Rady jak również Sesja Rady Miejskiej Krzywinia przeprowadzone zostaną w formie zdalnej na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.z 2020 r., poz. 1842).

Jednocześnie podaję link do posiedzeń Rady - https://krzywin.esesja.pl/posiedzenia

Pod tym linkiem znajdują porządki obrad oraz projekty uchwał i materiały będące przedmiotem obrad sesji.

Transmisja obrad sesji odbędzie się na żywo.


Osoby chcące zabrać głos podczas Wspólnego Posiedzenia Stałych Komisji Rady czy podczas sesji Rady Miejskiej Krzywinia, proszone są o kontakt z Biurem Rady Miejskiej w Krzywiniu rada@krzywin.pl lub telefon 65 5 170 525 wew. 236.

 


Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia
/-/Krystyna Motławska