Inwestycje
Opublikowano: 22 lutego 2022

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej Krzywinia


Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej Krzywinia

Uprzejmie zawiadamiam o Sesji Rady Miejskiej Krzywinia, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2022 roku (tj.poniedziałek) o godz. 17.00 oraz o Wspólnym Posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej Krzywinia, które odbędzie się 25 lutego 2022 roku o godz. 19.00.

Sesja Rady Miejskiej Krzywinia oraz Wspólne Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej Krzywinia przeprowadzone zostaną w formie zdalnej na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.z 2020 r., poz. 1842).

Jednocześnie podaję link do posiedzeń Rady – https://krzywin.esesja.pl/

Pod tym linkiem znajduje się porządek obrad oraz projekty uchwał i materiały będące przedmiotem obrad sesji.

Transmisja obrad sesji odbędzie się na żywo.

Osoby chcące uczestniczyć w Posiedzeniach Stałych Komisji Rady czy w Sesji Rady Miejskiej Krzywinia, proszone są o kontakt z Biurem Rady Miejskiej w Krzywiniu rada@krzywin.pl lub telefon 65 5 170 525 wew. 236

 

                                                                                                       /-/ Krystyna Motławska

                                                                                         Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia