Inwestycje
Opublikowano: 25 kwietnia 2022

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej


Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej

Uprzejmie zawiadamiam o Sesji Rady Miejskiej Krzywinia, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2022 roku (tj.czwartek) o godz. 17.00.

Sesja Rady Miejskiej przeprowadzona zostanie w formie zdalnej na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.z 2020 r., poz. 1842).

Jednocześnie podaję link do posiedzeń Rady – https://krzywin.esesja.pl/

Pod tym linkiem znajduje się porządek obrad oraz projekt uchwały.

Transmisja obrad sesji odbędzie się na żywo.

Osoby chcące uczestniczyć w Sesji Rady Miejskiej Krzywinia, proszone są o kontakt z Biurem Rady Miejskiej w Krzywiniu rada@krzywin.pl lub telefon 65 5 170 525 wew. 236

                                                                                                                   -/ Krystyna Motławska

                                                                                               Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia