Inwestycje
Opublikowano: 27 grudnia 2021

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej


Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej

Uprzejmie zawiadamiam o Posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej Krzywinia, które odbędzie się w dniu 29 grudnia 2021 roku (tj. czwartek) o godz. 17.00. Sesja Rady Miejskiej Krzywinia przeprowadzona zostanie w formie zdalnej na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.z 2020 r., poz. 1842).

Jednocześnie podaję link do posiedzeń Rady –

https://krzywin.esesja.pl/posiedzenie/533023bb-7533-4

Pod tym linkiem znajduje się porządek obrad oraz projekty uchwał i materiały będące przedmiotem obrad sesji.

Transmisja obrad sesji odbędzie się na żywo.


Osoby chcące uczestniczyć w Posiedzeniach Stałych Komisji Rady czy w Sesji Rady Miejskiej Krzywinia, proszone są o kontakt z Biurem Rady Miejskiej w Krzywiniu rada@krzywin.pl lub telefon 65 5 170 525 wew. 236