Opublikowano: 14 września 2020

Zakup historycznego umundurowania dla Drużyny seniorów OSP


Zakup historycznego umundurowania dla Drużyny seniorów OSP

Zakup historycznego umundurowania dla Drużyny seniorów OSP.

Strażacy seniorzy 50+ z uwagi na swój wiek, często pogarszający się stan zdrowia, wycofują się z działalności w Ochotniczych Strażach Pożarnych.

Aby zatrzymać tę tendencję w gminie Krzywiń  powołano Drużynę seniorów OSP     w skład której weszli druhowie z różnych jednostek OSP o dużym stażu i doświadczeniu w ruchu strażackim. Jako cel działalności określono kultywowanie tradycji strażackich, organizowanie pokazów dawnej musztry, obsługi historycznych sikawek, popularyzację piosenek strażackich.

Drużyna działa już trzy lata, brała udział w zawodach, zlotach w Polsce i zagranicą.

Pokazy spotykały się z dużym zainteresowaniem. Drużyna posiada historyczną ręczną sikawkę polskiej produkcji marki „Tryumf” wyprodukowaną w 1926 przez Strażackie Biuro Techniczne w Warszawie (patent inż. Józefa Tuliszkowskiego), historyczne hełmy, logo, firmowe koszulki. Organizacyjnie weszła w skład Ochotniczej Straży Pożarnej  w Bielewie, skąd pochodzi większość członków Drużyny.

Jednak, na tle innych polskich i zagranicznych tego typu ekip, podstawowym brakiem był brak historycznego umundurowania. Przy pomocy Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach udało się ustalić typ umundurowania stosowany          w Wielkopolsce na początku lat 20-tych XX wieku, gdyż Drużyna chce kultywować polskie tradycje.

W styczniu tego roku zgłoszono wniosek o dotację do Narodowego Centrum Kultury w Warszawie do programu „EtnoPolska 2020”. Projekt uzyskał pozytywną ocenę

i dotację w wysokości 10 tys. zł, pozostałą kwotę 3 tys. jako wkład własny zebrali członkowie Drużyny. Do programu wpłynęły 1264 wnioski, pozytywnie rozpatrzono 293, w tym tylko dwa z OSP. W ramach projektu zakupiono/wykonano 12 kompletów historycznego umundurowania. Drużyna obecnie przygotowuje film video z realizacji projektu, który zostanie udostępniony w internecie.

 

    Paweł Buksalewicz

    Dowódca Drużyny seniorów OSP