Opublikowano: 18 listopada 2020

XX Sesja Rady Miejskiej Krzywinia


XX Sesja Rady Miejskiej Krzywinia

Z uwagi na stan epidemii od kilku miesięcy Rada Miejska Krzywinia obraduje w systemie zdalnym, korzystając z aplikacji ZOOM na podstawie umocowania prawnego zawartego w art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.poz. 374 ze. zm.; dalej jako: „ustawa o przeciwdziałaniu COVID-19”). Przy czym sesje rady są transmitowane na żywo, a procedowane projekty uchwał zamieszczone ze stosownym wyprzedzeniem na ogólnodostępnej platformie krzywin.esesja.pl, co umożliwia udział obywatela w obradach sesji i spełnia zasadę jawności i dostępności.

Z uwagi na istniejącą sytuację epidemiologiczną w kraju oraz uwarunkowania techniczne związane z aplikacją ZOOM, udział mieszkańców jest możliwy poprzez zgłoszenie problemów, zapytań drogą telefoniczną lub elektroniczną na nr telefonu Biura Rady tj. 65 5 170 525 wew. 214 lub rada@krzywin.pl do dnia sesji włącznie do godz. 14.00. Jak najbardziej możliwe jest również przekazanie pytania radnemu, który w sposób naturalny jest przedstawicielem społeczeństwa w swoim okręgu wyborczym.

Zapraszamy do oglądania na żywo XX Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 23 listopada 2020 roku o godz. 17.00. Z materiałami  XX Sesji można zapoznać się pod linkiem Materiały XX Sesja.

 

 

 

 

M.N.