Opublikowano: 28 maja 2018

XLIII Sesja Rady


29 maja 2018 r. o godz. 8.30 w Salce Narad Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu odbędzie się XLIII Sesja Rady Miejskiej Krzywinia.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

2.1 wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

  1. Zamknięcie Sesji.