Opublikowano: 24 stycznia 2019

Wypełnij ankietę ws. gazyfikacji Krzywinia i Jerki.


Wypełnij ankietę ws. gazyfikacji Krzywinia i Jerki.

Szanowni Mieszkańcy Krzywinia i Jerki,

Czas nas gazyfikację!

Samorząd Gminy Krzywiń przez ostatnie lata czyni starania w celu wyeliminowania tzw. ,,białych plam” w rozwoju gospodarczym i społecznym naszej wspólnoty. Po 44 latach udało się doprowadzić do budowy Głównego Punktu Zasilania w Nowym Dworze (stabilna dostawa energii), rozbudowaliśmy sieć kanalizacji w Jerce i Łuszkowie, a finalnie zakończyliśmy budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla m. Krzywiń – największy infrastrukturalny projekt w historii gminy (ponad 85% mieszkańców podłączonych do sieci w 4,5 miesiąca). Czas na gazyfikację gminy Krzywiń. W 2018 roku gaz popłynął do Mościszek, w 2019 roku jest duża szansa rozpoczęcia prac gazyfikacji Krzywinia i Jerki. Zakończono fazę projektową, obecnie trwają analizy ekonomiczne realizacji przedsięwzięcia. Tempo prac zależy teraz od Państwa zaangażowania i wstępnej deklaracji przyłączenia się do planowanej nowej sieci gazowej. Bardzo proszę o poważne potraktowanie sprawy i wypełnienie ankiety (proszę o podanie prawdziwych danych). Urząd Miasta i Gminy Krzywiń zbiera ankiety w terminie do 15 lutego br. w sekretariacie burmistrza bądź podczas zebrań sprawozdawczo-wyborczych (ankiety można przekazać na ręce Sołtysa). Zadanie koordynuje i odpowiada na wszelkie pytania Sekretarz Miasta i Gminy Krzywiń Bartosz Kobus tel. 65 5 170 525 wew. 202, bądź pracownicy Referatu Rozwoju i Gospodarki Lokalnej – Maciej Gubański i Mikołaj Żak tel. 65 5 170 525 wew. 250, 255.

(-)Jacek Nowak

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń