Opublikowano: 31 grudnia 2019

Wybór nowego Prezesa Spółdzielni Socjalnej ECOSS


Spółdzielnia Socjalna ECOSS informuje, że w wyniku prowadzonych rozmów na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Walne Zgromadzenie wybrało na Prezesa Zarządu pana Jędrzeja Knappa.