Inwestycje
Opublikowano: 21 października 2021

Wspólne Posiedzenie Stałych Komisji Rady


 

 

Wspólne Posiedzenie Stałych Komisji Rady przeprowadzone zostanie w formie zdalnej na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.z 2020 r., poz. 1842).

link do posiedzeń Rady - https://krzywin.esesja.pl/posiedzenia

Pod tym linkiem znajdują porządki obrad oraz projekty uchwał i materiały będące przedmiotem obrad sesji.
Transmisja obrad sesji odbędzie się na żywo.


Osoby chcące zabrać głos podczas Wspólnego Posiedzenia Stałych Komisji Rady czy podczas sesji Rady Miejskiej Krzywinia, proszone są o kontakt z Biurem Rady Miejskiej w Krzywiniu rada@krzywin.pl lub telefon 65 5 170 525 wew. 214.