Inwestycje
Opublikowano: 04 maja 2021

Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej


Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez  społeczność (LSR) - Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska organizuje spotkanie informacyjne dotyczące planowanych naborów wniosków na przedsięwzięcia:

- Zakładanie działalności gospodarczej związanej z produkcją i/lub przetwarzaniem i/lub sprzedażą lokalnych produktów żywnościowych,

- Rozwijanie działalności gospodarczej związanej z wykorzystaniem lokalnych produktów żywnościowych.

Zapraszamy mieszkańców obszaru LGD Gościnna Wielkopolska, potencjalnych wnioskodawców oraz osoby z grup defaworyzowanych (np. kobiety i osoby 50+). Więcej informacji dotyczących poszczególnych naborów dostępne na stronie internetowej:

http://www.goscinnawielkopolska.pl/aktualnosci/nabor-28-2021

 

 

red.